Sosyal Ağlar :

FITIK CERRAHİSİ

 

KASIK FITIKLARI                                              

KASIK FITIĞI NEDİR?
Kasık bölgesinden çıkan fıtıklardır.
Karın duvarı fıtıkları içinde "en sık görülen" fıtıklardır.
Tüm fıtıkların yaklaşık % 90’ını oluşturur.
Bu olguların büyük çoğunluğu erkeklerdedir.
9 erkeğe karşı 1 kadında kasık fıtığı görülür.

 

 

 

 

Kasık Fıtıkları Kaç Çeşittir?
Kasık fıtıkları 3 alt gruba ayrılır:
-Direkt kasık fıtıkları
-İndirekt kasık fıtıkları
-femoral fıtıklar.
Bu üçü birbirine çok yakın
3 farklı noktadan çıkar ve
muayene sırasında kolayca
birbirine karıştırılabilir.
Ancak "her üçünün de tedavisi aynıdır".            
 

 

 

 

SPORCU FITIĞI ( SPORCULARDA FITIK ) NEDİR.
Sporcu fıtığı diye bilinen hastalık ise tıp dilinde ''Point Herni – Nokta Fıtık'' şeklinde adlandırılan bir kasık fıtığı
tipidir. Sporcuların karın içi basınçları spor yapmayan insanlardan fazladır. Karıniçi basınç hem antremanlar sırasında, hem de gelişmiş karın kası yapısının yüksek basıncı nedeni ile sporcularda normal insanlara göre daha yüksektir. Bu da Kasık fıtıkları açısından risk oluşturabilir. Sporcularda-kasıkta bu bombeleşme durumu olmadan-yani dışarıdan belli olmayan ve ancak fizik muayene sonucu cerrah tarafından hissedilen bir fıtık saptanabilir. Kasık bölgesine yapılan ULTRASONOGRAFİ ye "özel manevralar" eklenerek "sporcu fıtığı" tanısı konabilir. Direk kasık fıtıkları, kasık bölgesindeki adale yırtıkları nedeni ile oluşur, sporcularda ve ileri yaştaki hastalarda ortaya çıkarlar İndirek kasık fıtıkları, doğumsaldır, kasık kanalının sonradan ve kendiliğinden açılması sonucu ortaya çıkar. Daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür.

 

 

 

 

Femoral fıtıklar, femoral delikten
çıkar, en az görülen kasık
fıtıklarıdır ve daha çok kadınlarda
görülür. Femoral fıtıklar
diğerlerinden bir iki cm daha
aşağıdan çıkar.

 


 

 

Kasık Fıtığı Ameliyatı Hangi Yöntemle Yapılır?
Kasık fıtıkları açık yöntemle veya kapalı (laparoskopik ) yöntemle
onarılabilir. Açık yöntemle yapılan yamalı onarım direk ve indirek fıtıkların çıktığı yerleri
örter ancak-femoral fıtığın çıktığı deliği-kapatmaz.
 

 

 

 

Buna karşılık, kapalı (laparoskopik ) yöntemle yapılan bir onarım, iç taraftan her üç deliği de örter. Femoral fıtıklar daha çok kadınlarda görüldüğünden,kadınlardaki kasık fıtıklarının "her zaman kapalı yöntemle onarılması daha güvenlidir".
Doğru teknikle yapılan bir kapalı (laparoskopik) onarım, sadece
mevcut fıtığı onarmakla kalmaz,
ileride aynı taraftan çıkacak diğer 2
kasık fıtığını da önlemiş olur.
 

 

 

Kasık Fıtığı Kapalı ( Laparoskopik ) Yöntemle Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar iki türlüdür
-Karın içine girilerek yapılan TAPP (transabdominal preperitoneal onarım)
-Karın içine girmeden yapılan TEP (total ekstraperitoneal onarım) şeklinde
isimlendirilir.

 

 

Kasık Fıtığı Ameliyatında Neden Yama (mesh) Kullanılır?
Modern kasık fıtığı tedavisi son 20 sene
içinde çok değişti ve tüm dünyada dikişli
onarımlardan yamalı onarımlara dönüldü.
Yama kullanılmadan yırtığın sadece
dikişle kapandığı ameliyatlarda nüks
oranları yüksek olduğu için yamayla
yapılan onarım tercih edilir.
 

 

 

Kasık Fıtığı Kapalı ( laparoskopik ) Ameliyatları Nasıl Yapılır?
Laparoskopik ameliyat diğer adıyla kapalı ameliyat, gazla şişirilmiş
boşlukta, karın duvarına açılan küçük deliklerden sokulan ince el aletleri ile
yapılan cerrahidir.
-TEP Prosedürü denilen ameliyatın
başında yerleştirilen bir balon ile karın
duvarı katları arasına yeni bir boşluk
oluşturulur ve karın içine hiç girmeden bu
boşlukta çalışılarak yama fıtık yırtığının
olduğu yere konur.

 

 

 

TAPP Prosedürü denilen ameliyatta "direk karın içinden" yama fıtık yerine yerleştirilir.

 

Her iki yöntemde de yama adalenin arkasına adale ile karın zarı arasına konur.Yama yerine 2–3 adet titanyum vida ile tutturulur, son zamanlarda doku yapıştırıcı ile de yapılan hastaların yanı sıra, hiçbir ilave işlem gerektirmeyen kendiliğinden yapışkanlı contact yamalar da kullanılır. Her üç yama sabitleme de hastaya aynı konforu sağlamaktadır.
 

 

Kapalı ( Laparoskopik ) Kasık Fıtığı Ameliyatı Kimlere Yapılır?
Kapalı yöntem sadece genel anestezi yapılabilir. Hastalar kapalı ameliyat sonrası normal hayatına daha çabuk dönerler. Özellikle
çalışma koşulları ağır olanlar, "sporcular" ve iş motivasyonu yüksek kişiler,
"çift taraflı fıtığı" olanlar ve "nüks" vakalar kapalı ameliyat için "ideal" hastalardır
 

 

 

Modern fıtık cerrahisinin amacı, rahat ve
güvenilir şekilde hastanın fıtığını onarmak ve en kısa sürede hastayı
normal yaşamına döndürmektir.
Yama ile yapılan gerdirmesiz onarımın
avantajları, ameliyat sonrası dönemin
ağrısız olması, nüks ve diğer
komplikasyonların görülme riskinin çok
düşük olmasıdır.
 

Kapalı ( Laparoskopik ) Kasık Fıtığı Ameliyatlarının Avantajları Nelerdir?
Kapalı yöntem, çift taraflı fıtıklarda,Karşı kasıkta fıtık şüphesi olanlarda,İşine hemen dönmek isteyenlerde, Sporcu fıtıklarında,
Sürekli spor yapanlarda, İşi fiziki güç gerektirenlerde,Nüks fıtıklarda çok küçük kesilerle gerçekleştirilir. Kesinin daha kısa olması, yara komplikasyonlarını da azaltır. Enfeksiyon, ameliyat sonrası erken ağrı, ve geç dönemde kronik cilt hassasiyetleri daha az görülür. Kesilerin küçük olması kozmetik açıdan da avantaj sağlar.Kapalı ameliyat sırasında hem sağ-hem sol, her iki kasık kanalını da görme imkanı vardır. Örneğin ikinci taraf ile ilgili bir şüphe varsa, ameliyat sırasında diğer tarafı da kontrol etmek mümkündür. Üstelik aynı deliklerden her iki taraf kasık fıtığını da tamir edip her iki kasığa da yama koymak mümkündür.
Çift taraflı onarım açık yöntemle yapıldığında, çok daha fazla doku hasarı ve yara komplikasyonu riskine sahiptir. Kapalı yöntem sonrası işe, sosyal yaşama ve spora dönüş çok daha hızlıdır. Kapalı yöntem, masa başı işi yapanlar da dahil olmak üzere, işin zorluğu ile doğru orantılı olarak ciddi bir avantaj sağlar; özellikle sporcular ve vücudu ile çalışanlar için ideal bir yöntemdir.
İlk ameliyat açık yöntemle yapıldıysa, bölgenin orijinal anatomisi bozulduğu için bu olgularda açık yöntem teknik güçlükler içerir ve komplikasyon potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla nüks fıtıklarda da kapalı yöntem daha başarılıdır. Kapalı (Laparoskopik ) Yöntemle Kasık Fıtığı Ameliyatları Başarılı mıdır?
Kapalı yöntemin uzun dönem sonuçları da alınmıştır: Klinik çalışmalarda kapalı yöntemin en az açık yöntem kadar başarılı olduğu ve üstelik komplikasyonlar" açısından "açık yöntemden daha başarılı" olduğu anlaşılmıştır.

 

Açık Yöntemle Kasık Fıtığı Ameliyatı
(Lichtenstein ameliyatı)

Yama fıtığın çıktığı yere klasik açık
ameliyat ile yerleştirilir.
Cilt ciltaltı yağlı dokular geçilip yama
adalenin üstüne konur (ONLAY
onarım).
Yama altındaki katlara gevşek
dikişlerle gerginlik oluşmayacak
şekilde tutturulur.

 

 

 

Hasta ameliyatı takiben bir gün
sonra taburcu edilir.
Ameliyat sonrası dönem kapalı
yönteme göre ağrı daha fazla ve
hasta konforu daha kötüdür
 

 

 

 

 

 

Lichtenstein ameliyatı, genel,
spinal veya lokal anestezi ile
uygulanabilir.
Kapalı yönteme tek avantajı da
budur.

 

 

 

 

OP.DR. ERSUN TOPAL
www.fitikcerrahisi.net
www.ersuntopal.com
Facebook/ "Laparoskopik Fıtık Cerrahisi"
0545 629 29 48

 

 

 

 

VKİ HESAPLAMA

E-bülten

E-posta Adresiniz

Gönder