Sosyal Ağlar :

DİYABET CERRAHİSİNDE TRANSİT BİPARTİSYON AMELİYATI

   Brezilyalı Cerrah Sergio Santoro tarafından ilk kez 2006 yılında dünya tıp litaratürüne ( Obes Surg. 2006 Oct;16(10):1371-9.) sunulan bu yeni teknik ile hem Tip2 Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı) hem de Obezitenin tedavisinde önemli cerrahi tekniklerden biri olmuştur. 
Unutulmamalıdır ki Şeker Hastalığının ( Diyabetes Mellitus Tip2 ) ilk basamak tedavisi kesinlikle "ameliyat" değildir. Ancak 2016 yılında Diyabetes Mellitus Tip2 üzerine en güçlü en saygın araştırmalara yön veren kuruluşlardan ikisi Amerikan Diyabet Derneği (American Diabetes Ass.) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği ( ASMBS ) "Obezite ve Tip2 Şeker Hastalığı varlığında Metabolik Cerrahi mutlaka önerilmelidir" şeklinde karar bildirmişlerdir. 
Obezitenin temelinde " İnsülin Direnci " olduğu konusunda tüm araştırmacılar hemfikirdirler ve maalesef İnsülin Direnci de Şeker Hastalığının oluşmasındaki mekanizmalardan biridir, yani bu kısır döngüyü kırabilmenin tek yolunun "Metabolik Cerrahi" olduğu tüm dünyada saygın Diyabet ve Endokrinoloji Uzmanlarınca da kabül edilmiş durumdadır.
 
Tip 2 Diyabet Hastalığında Metabolik Cerrahi Nasıl Uygulanır?
 Sergio Santoro ve arkadaşlarının 2006 yılında Şeker Hastalığı ve Obezitesi mevcut 1020 hasta üzerinde uyguladıkları, Tüp mide ameliyatını Transit Bipartisyon ameliyatı ile güçlendirdikleri bu tekniğin (Sleeve Gastrektomi + Transit Bipartisyon ) 5 yıllık sonuçlarını da 2012 yılında ( Ann Surg. 2012 Jul;256(1):104-10. doi: 10.1097/SLA.0b013e31825370c0.) yayınlamışlardır. 
 
Ameliyat Laparoskopik (kapalı) yöntem ile uygulanır. Karın içi CO2 karbondioksit gazı ile şişirilir. Öncelikle Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı uygulanır, sonrasında İnce Barsakların son 200cm lik bölümü ölçülerek midenin alt ucuna yan-yana birleştirilir. 
 
Tip 2 Diyabet Hastalığı (Şeker Hastalığı) Üzerine Transit Bipartisyon Ameliyatı Nasıl Etki Eder?
 Bu Metabolik Cerrahi teknik ile hastaya hem tüp mide ameliyatı ( kısıtlayıcı-restriktif-yöntem ) hem de gıdaların 2/3 ünün barsakların son 200cmlik bölümüne hızlıca ulaşmaları sağlayan-Gastrik Bypass-tekniği kombine edilmiş olur. Böylece gıdaların İnce Barsakların son bölümünde (Terminal İleyum ) bulunan "L Hücrelerini" hızlıca aktive etmesi ile GLP-1 ve Peptid Y adı verilen hormonlar sayesinde Pankreastan İNSÜLİN SALGISI BAŞLAR VE HASTALARIN KENDİ VUCUTLARINDAKİ İNSÜLİNİ KULLANARAK KAN ŞEKERİ DÜZENLENİR VE HASTALAR DIŞARIDAN ALDIKLARI ŞEKER HAPLARI VE KULLANDIKLARI İNSÜLİN İĞNELERİNDEN KURTULABİLİRLER. 
 
Bu Metabolik Cerrahi tekniğinin 5 yıllık sonuçlarına göre avantajları şunlardır;
1- Obezite üzerine tedavi etkinliği  %74-91 arasındadır. (5yıl boyunca)
2- Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) üzerine tam iyileşme ( tam iyileşme; tüm Diyabetes Mellitus Hapları ve Şeker Hastalığı için kullanılan İnsülin iğnelerinin tamamından kurtulma ihtimali ) oranı %86.
3- Barsakların hiçbir bölümü devre dışı kalmaz (Gıdaların 1/3ü tüm barsakları dolaşır ve kana karışır).
4- Barsakların tamamı kullanıldığı için gıdaların, demir gibi minerallerin emilimi bozulmaz.
5- Onikiparmak Barsak bölümü ( Duodenum ) kapatılmadığı için hastanın mide barsak endoskopisi ve takibi ile gerekirse Safra yollarına müdahale (ERCP) şansı devam etmektedir. 
 
Transit Bipartisyon Ameliyatının Komplikasyonları Nelerdir?
  Riskleri belirleyen en önemli faktörler hastaların yaşı, vücüt kitle indeksinin (VKİ) derecesi ve mevcut Şeker Hastalığı nedeni ile gelişmiş olabilecek Kalp ve Damar hastalıklarının mevcudiyetidir. Hastalarımız Şeker Hastalığı ve gelişmiş olabilecek sonuçları açısından "Şeker Hastalığı Ameliyatı Ekibini" oluşturan Uzman Kardiyoloji Uzmanı, Dahiliye Uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hekimler tarafından ameliyat öncesi detaylı bir şekilde mevcut problemler çözülecek ve risklerin en aza indirilmesi için tüm gayret sarf edilecektir. Unutulmamalıdır ki Cerrahi ve risk daima yan yanadır.
1- Her ameliyatın "en sık komplikasyonu" kanama olması ihtimalidir ve bu Metabolik Cerrahi prosedürü sırasında "kanama olması ihtimali" yapılan yayınlarda %1-2 civarında bildirilmiştir. 
2- Tüp mide ve veya Mide-barsak hattından sızıntı/kaçak ihtimali %2-4 civarında bildirilmektedir. ( Yaş ve VKİ indeksi arttıkça risklerde hafif bir artış mevcuttur) 
3- Ameliyatın 5yıllık sonuçlarına göre ameliyat sonrası ölüm riski %0.2 olarak bildirilmiştir.
4- Emboli ( Damar içi kan pıhtılarının organ damarlarını tıkaması) gelişme ihtimali tüm bu cerrahiler sırasında en sık görülen komplikasyonlardan biridir ve %6-16 civarında bildirilmiştir. (Bu sebeple ameliyattan önce başlanan ve sonrasında da devam eden Kan sulandırıcı iğne ve Emboli çorabı kullanılarak Emboli riski en aza indirilmeye çalışılacaktır) 
5- Kaçak sızıntı sonrası karın içi ilitihap gelişebilir ve eğer gelişirse bu durumun  tedavisi için hastanede yatarak yada ayaktan antibiyotik tedavileri ile gerekirse karıniçi iltihabın Radyolojik drenajı gerekebilir.
6- Tüp mide ameliyatı bu prosedürün bir parçasıdır ve Tüp mide ameliyatı sonrasında Darlık (Striktür) gelişme ihtimali %2-3 civarındadır.
7- Tüm Barsak ameliyatlarından sonra karın içi yapışma ihtimali ve bu yapışıklıklar nedeni ile "barsak tıkanıklığı" gelişme ihtimali %10 dan az olarak bildirilmiştir. Bu komplikasyonun mevcudiyetinde ayaktan yada yatarak tedavilere ve gerekirse cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilir.
 
Metabolik Cerrahi Ameliyatı Sonrasında Ağrı Duyacak Mıyım?
  Tüm Obezite, Bariatrik Cerrahi ve Metabolik Cerrahi ( Şeker Ameliyatı ) ameliyatlarımızı Uzman Anestezistimizin ameliyatınız öncesinde bel bölgesinden yapacağı "Epidural Anestezi" ve birlikte Genel Anestezi altında ( Kombine Anestezi Yöntemi ) Laparoskopik (kapalı) Cerrahi ile gerçekleştirmekteyiz. Kombine Anestezi ile Bariatrik ve Metabolik Cerrahi uygulayan Bursa ili ve Türkiye ( Bariatric Surgery Turkey ) ilk ve tek kliniğiz. Araştırmalar göstermiştir ki Kombine Anestezi ile Minimal İnvaziv Cerrahi (Laparoskopik) sonrasında ağrı "hiç oluşmayabilir yada en az" seviyededir.
Bu sayede Hastalarımız ameliyatlarından 4 saat sonra yataktan ayağa kaldırılarak klinik hemşirelerimiz tarafından yürütülmektedir (erken mobilizasyon). 
 
Metabolik Cerrahi Ameliyatı Sonrasında Kaç Gün Hastanede Kalacağım?
 Epidural Anestezi yöntemi ve Kapalı ( Laparoskopik ) yöntem ile ameliyatları takiben hastalarımız 4 saat sonra yürütülmeye başlanırlar, ameliyattan sonraki ilk gün su içmeye ameliyattan sonraki ikinci gün ağızdan gıda almaya başlarlar. Klinikte yattıkları sürece kan şekeri düzeyleri takip edilerek kan şekeri kontrolü sağlanan hastalarımız ameliyatı takiben 3-5. günlerde hastaneden taburcu ediliriler.
 
Metabolik Cerrahi Ameliyatını Takiben İşime Ne Zaman Dönebilirim?
 Ameliyatı takip eden 3-5.günlerde taburcu edileceksiniz ve 5. Günde ara kontrole çağrılacaksınız. Kan şekeri düzeni kontrol edilecek ve 10. Günde kontrolde karın dikişlerinin alınmasını takiben dilerseniz işe dönmenizde sakınca yoktur.
 
Metabolik Cerrahi Ameliyatlarından Sonra Nasıl Besleneceğim?
  Mide ve Barsak ameliyatlarından sonra nasıl besleneceğiniz ile ilgili önerileri size tarafımdan detaylı bir şekilde anlatacağım ve önerilerimi bir liste şeklinde size verileceğim. Bu ameliyatlardan sonra öncelikle mide barsak sisteminizi en az rahatsız edecek-sindirim problemlerini en aza indirecek-gıdalar ile beslenmeye başlayacak kısa bir süre sonra evinizde pişen tüm sağlıklı gıdaları tüketmeye başlayacaksınız.
 
 
Sağlıklı Mutlu Günler Dilerim
Op. Dr. Ersun TOPAL 
Genel Cerrahi Uzmanı
Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi
www.diyabetklinigi.com
05456292948 (whatsapp) 
#byebyediabetes

VKİ HESAPLAMA

E-bülten

E-posta Adresiniz

Gönder