Sosyal Ağlar :

GASTRİK BAYPASS ( MİDE BAYPASS ) ( GASTRIC BYPASS )

GASTRİK BAYPAS ( MİDE BYPASS ) ( GASTRIC BYPASS )

   

 

Morbid Obezitenin cerrahi tedavisinde 20 yılı aşkın süreden beri uygulanan cerrahi prosedürdür.

Gıdaların “BARSAKLARDAN EMİLİMİNİN AZALTILMASI” için uygulanan bir ameliyattır.

Ameliyatın yöntemi 2001 yılında yapılan OBESITY and METABOLİC SURGERY KONSENSUS toplantısında standartize edilmiştir.

 

NASIL BİR İŞLEM UYGULANIR ? 

 

 

Bu ameliyat ile Morbid obez hastada; midenin %90 bölümü devre dışı bırakılır. Midenin %10 luk kalan kısmı ise yaklaşık bir “fincan” büyüklüğündedir ve bu bölüm İNCE BARSAĞIN yaklaşık 80-150.cm ilerisine bağlanır.

Sonuçta alınan gıdalar “fincan” kadar bırakılan mide parçasına geçmesi ile “ ERKEN TOKLUK “ hissi oluşur ve gıdaların ince barsağın  “orta kısmına aktarılması”  ile özellikle nişasta (karbonhidrat-şeker) ve yağların İNCE BARSAKLARDAN EMİLMEDEN-kana karışmadan-vücuttan atılmasını sağlar.

 

NASIL ETKİ EDER ?

Sonuç olarak Morbid Obez kişinin küçük miktarlarda gıda aldığında vücutta oluşan ilk cevap ; “fincan” büyüklüğünde bırakılan mide duvarının-çok az bir gıda ile bile-gerilmesi ile midenin dolu olduğunun yani “TOKLUK SİNYALİ” nin beyne iletilmesidir.

DAHA AZ YEMEK VE DAHA AZ EMİLİM sonuçta MORBİD OBEZ hastada kilo kaybına sebep olmaktadır.

Bu ameliyatın başarılı olabilmesi içn Morbid Obez hastanın “sadece ana öğünlerde” yemesi ve öğünler arası atıştırmaktan kaçınması da gerekmektedir.

 

AMELİYATIN  MORBİD OBEZ HASTADA BAŞARI ORANI NEDİR ?

Morbid obezite için uygulanan ameliyatların tümüne birden “BARİYATRİK CERRAHİ” denir.

BARİYATRİK CERRAHİ, MORBİD OBEZİTENİN tedavisinde EN ETKİLİ YÖNTEMDİR. ( OBESITY and MATABOLIC SURGERY CONGRESS IFSO 2013 İstanbul Turkey)

Morbid Obezitenin cerrahi tedavisi için tüm dünyada uygulanmış, etkinliği ispatlanmış ve kabül görmüş toplam 4 ameliyat yöntemi mevcuttur ve Gastrik Bypass (MİDE BAYPAS) bu yöntemlerden birisidir.

İstanbul ve Bursa nın içinde bulunduğu Marmara Bölgesi  "Türkiye'deObezitenin en sık  görüldüğü bölgemizdir".

Obezite Cerrahisi Bursa ve İstanbul illerinde ensık yapılan tüp mide ameliyatından sonra 2. Ensık yapılan obezite cerrahisi  ve metabolizma  cerrahisi ameliyatıdır. 

 

Morbid Obezitenin cerrahi tedavisinde “ALTIN STANDART” yöntemdir.

Gastrik bypass ( mide baypas)  ameliyatının Morbid Obezitenin tedavisindeki BAŞARI ORANI pek çok 

yayının analiz edilmesi sonucunda elde edilen bilgiler ışığında % 65-85 arasında olduğu gösterilmiştir. ( Obesity Surgery IFSO 2013 İstanbul Turkey )

Morbid Obezite  nedeni ile Gastrik Baypas ameliyatı uygulanan hastalar “FAZLA KİLOLARININ”  %85 kadarını ilk yıl sonunda vermekte ve  2. Yılın sonunda da İDEAL KİLOLARINA ulaşabilmektedirler.

Ancak uygulanan ameliyat “GERİ DÖNÜŞSÜZDÜR”.

Bu sabeple hastalara en son yöntem olarak sunulmalıdır.

 

AMELİYATIN MORBİD OBEZİTE NEDENİYLE OLUŞAN YANDAŞ HASTALIKLAR - METABOLİK SENDROM- ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

 

 

Gastrik Baypas, morbid obez hastaların ideal kilolarına düşmeleri üzerine en etkili yöntem olmakla beraber morbid obezite nedeni ile oluşmuş yandaş hastalıklar üzerine de DRAMATİK ETKİYE sahiptir.

Morbid Obezite nedeni ile oluşan Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı ) %85 oranında düzelir. İnsülin ve veya ilaca bağımlılık tamamen ortadan kalkabilir.

Esansiyel Hipertansiyon, hastaların %70 den fazlasında düzelir yada ilaç ihtiyacı azalır.

Hiperlipidemi,  hastaların %70 den fazlasında düzelir.

Morbid Obeziteye bağlı oluşmuş Mekanik bel ve eklem hastalıklarının tamamı düzelebilir.

Uyku Apnesi ( Sleep Apne ); kişinin morbid obeziteye bağlı uykusunda-anlık nefessiz-kalmasıdır ki ameliyattan hemen sonra EN ERKEN DÜZELEN hastalıklarıdan birisidir.

Morbid Obez hastaların %20 sinde Gastro-Özofagiyal Reflü hastalığı görülür. Ameliyatı takiben hastaların tamamında düzelir.

Morbid Obezite  trombo-embolik hastalıklara zemin hazırlar. Ameliyatı takiben bu riskler ortadan kalkar.

Morbid Obezite her iki cinste de “İNFERTİLİTE-ÜREME BOZUKLUKLARI”  sebep olmaktadır. Ameliyat sonrası kilo kaybı ile hormonal düzensizlikler ortadan kalkar. Eğer hastaların çocuk sahibi olma arzusu var ise kadınlarda 2.yılın sonundan itibaren gebe kalabilirler.

 

BARİATRİK CERRAHİ AMELİYATLARININ BESİNLER ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

Gastrik Baypas ameliyatını takiben küçük miktarlardaki gıda alımı ile hastalar “ERKEN DOYGUNLUK-tokluk” hissederler yani iştah kaybı ameliyatın beklenen sonuçlarından biridir. Gün içinde alınan gıdanın DRAMATİK azalması nedeni ile özellikle protein eksiklikleri, yağ emiliminin bozulması ile yağ ve yağda eriyen vitaminlerin ( A VİTAMİNİ, D-VİTAMİNİ, E-VİTAMİNİ, K-VİTAMİNİ ) eksiklikleri ile Kalsiyum ve Demir gibi minerallerin eksikliği görülebilmektedir. Bu sebeple ameliyattan sonraki dönemden itibaren hastaların yakın takibi gereklidir. Eksikliği görülen bu gıdaların vitamin ve minaralleri destek tedavileri ile yerine koymak mümkündür.
Proteinler vücudun önemli yapı taşlarıdır. Eksikliğini önlemek basit tedbirlerle mümkün olduğu gibi dışarıdan alınacak sıvı yada toz protein takviyeleri ile mümkündür. Günlük protein ihtiyacı yaklaşık 60-100 gr dır. Ameliyattan sonraki dönemde hastalar gıda seçimlerinde öncelikle proteinlerden başlamak sureti ile bu eksikliğin önüne geçebilirler.
Yağda eriyen vitaminlerin eksikliklerini gidermek için-suda eriyen- formları kullanılır.Aynı şekilde ameliyat sonrası B12 vitamini eksikliği için de ağızda eriyen formunu veya depo formunu enjeksiyon yolu ile kullanabilir.

 

GASTRİK BAYPAS AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

KANAMA:
Tüm cerrahi işlemlerden sonra hemen ve daima ensık görülen komplikasyon “kanama” dır. Bu kanamanın nedeni mide ve barsağın bölümlendirildiği bölgeler ve veya ameliyat için kanüllerin girildiği yerlenden kaynaklanabileceği gibi Morbid Obezite hastalığının sebep olduğu KANAMA-PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARINDAN  da kaynaklanabilir. Kan verilmesi ve veya bazen tekrar ameliyat edilmesi gerekebilir.

 

ENFEKSİYON:
Karın içi açık cerrahi ameliyatlardan sonra pekçok faktöre ( yaş, ameliyatın süresi, obezite varlığı, şeker hastalığı, barsakların açılması, kullanılan ilaçlar ) bağlı ortalama %10 oranında gelişebilmektedir. Ancak kapalı/Laparoskopik yöntem ile uygulanan cerrahide  aynı sebeplerden dolayı çok çok daha düşük oranda görülebilmektedir. Ameliyattan sonra mide-barsak dikişlerinden sızıntılar nedeni ile oluşabilir. Pekçoğu drenaj ve antibiyotik tedavisi ile tedavi edilirken karıniçinde oluşan enfeksiyonun kontrolü için cerrahi müdale gerekebilir.

 

DAMARİÇİ PIHTI OLUŞMASI:
Morbid Obezite hastalarında KANAMA-PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI denilen problem nedeni sıklığı pekçok bildiride %18 olarak bildirilmiştir. Özellikle bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının koparak akciğer gibi organ damarlarında tıkanıklıklar görülebilir. Ameliyat öncesinde başlanan sonrasında da devam edilen kansulandırıcı iğneler ve ameliyat sabahı giydirilen emboli çorapları ile bu komplikasyondan korunalabilir.

 

DİKİŞ-ZIMBA HATTI SIZINTISI ( ANASTOMOZ KAÇAĞI ):
Yeni oluşturulan mide poşu ile incebarsak ve veya birbirine bağlanan incebarsak-incebarsak arasındaki dikiş ve veya zımba hattında oluşabilen minik deliklerden mide ve veya barsak içeriğinin karın boşluğuna sızması sonucu gelişebilen durumdur. Sonuçta karıniçi enfeksiyon ve veya abse oluşabilir. Bu komplikasyonun oranı pekçok çalışmada %2-4 oranında bildirilmiştir ve bir takım riskler ile kolaylaştırıcı durumlara bağlı artış gösterebilir. Şeker Hastalarında, süper obez hastalarda ( VKİ 50 den büyük ) ileri yaş, ameliyat süresine bağlı olarak daha yüksek görülebilir. Sızıntı drenaj ve antibiyotik tedavisine ek başka yöntemlerle tedavi edilebileceği gibi enfeksiyonun kontrol altına

 

DİKİŞ-ZIMBA HATTI DARLIKLARI:
Vücutta oluşan tüm yaralar iyileşirlerken “büzüşerek-daralarak” iyileşir. Ameliyat sırasında mide üzerinde ve mide-ince barsak arasındaki yaralar da aynı şekilde iyileşme gösterir. BU iyileşmenin doğasında olan bir süreçtir. Mide-ince barsak arasındak idikiş-zımba hattı bu iyileşme-büzüşme sonucu gıdaların geçişine izin vermeyecek derecede daralma ile sonuçlanabilir. Bu durumun varlığının tespiti durumunda dikiş-zımba hattının ağızdan Endoskopik olarak girilerek balonlar ile genişletilmesi ve bunun birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.

 

DAMPİNG SENDROMU NEDİR?
Gastrik Baypas ameliyatından sonra başlangıç döneminde hastaların %70-75 kadarında yoğun miktarda basitşeker-karbonhidrat-içeren gıdaların “fazla alımı” sonrasında görülen karın ağrısı, kramp, bulantı, ishal, yüz-boyun bölgesinde ani kızarıklık, çarpıntı ve bayılma ile birlikte görülebilen problemlerin tamamına verilen isimdir.
Ameliyattan sonraki ilk yıl içinde sık görülür, yıllar içinde şiddet ve sıklığının azaldığı rapor edilmiştir.
Beslenme rejimindeki değişiklikler ve veya medikal tedavi ile kontrol altına alınabilir.
- Az Az sık sık beslenmek
- Katı yemeklerden önce sıvı gıda alımını kısıtlamak
- Basit şeker-karbonhidrat-içeren gıdaların alımından sakınmak
- Lif içeren karbonhidratlara ağırlık vermek
- Öğünlerde protein alımını arttırmak

 

BARSAK TIKANIKLIĞI

GASTRİK BAYPAS AMELİYATI SONRASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR ?
Gastrik Baypas ameliyatı Morbid Obezitenin cerrahi tedavisinde altın standart yöntem olmakla birlikte, hastanın  “ yaşam tarzında”  zorunlu değişiklikleri beraberinde getirir. Ameliyattan sonraki dönemde daha az kalori alımı nedeni ile halsizlik, protein yıkımı ve veya eksik alımı nedeni ile kas güçsüzlükleri,  efor kapasitesinde azalma görülebilir. Takip eden aylarda saçlarda dökülme görülebilir ancak geri dönüşlüdür. Ayrıca hastaların duygu durum bozuklukları ile depresyon görülebilir. Bu yaşanan problemlerin tümü adaptasyon döneminin sonunda bilinçli gıda tüketiminin öğrenilmesi ile dengelenebilir.

Ameliyattan sonraki dönemde basitşeker-karbonhidrat-fazla alımına bağlı “DUMPİNG SENDROMU” görülebilir.

 

OP.DR. ERSUN TOPAL

05456292948

Facebook/ Bursaobezitedestek

İnstagram: diyabetklinigi

 

 

VKİ HESAPLAMA

E-bülten

E-posta Adresiniz

Gönder